Kategorie
Blog

Transport regionalny na Pomorzu – jak to wygląda?

W województwie pomorskim z powodzeniem funkcjonuje mocna kolej aglomeracyjna, a także przetrwały PKSy. Czy jednak transport regionalny na Pomorzu obecnie zdaje egzamin?

Przyjrzymy się działaniu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście (SKM), pociągom Polregio, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz autobusom firm PKS Gdynia, Gryf Kartuzy oraz Albatros Mojusz.

A jaka jest nasza ocena obecnej oferty transportu publicznego w okolicach Trójmiasta? Jakie są mocne i słabe strony? Co jest do poprawienia?

Oferta rozkładowa
✅ Oferta kolejowa kolei aglomeracyjnej w okolicach Trójmiasta jest dosyć przyzwoita
❌ Samorządy na ogół organizują komunikację autobusową, jednak oferta nie jest bogata, często brak kursów w weekendy
❌ Brak info o skomunikowaniach pomiędzy koleją i autobusami

Standard taboru
❌ Znaczna część pociągów oraz autobusów regionalnych jest dosyć wiekowa
✅ Większość pojazdów wbrew wieku jest w akceptowalnym stanie

Bilety i taryfa
✅ Stosunkowo atrakcyjna wspólna taryfa kolejowa – tzw. Taryfa Pomorska
❌ Bilety autobusowe są dosyć drogie
❌ Oferta biletów zintegrowanych jest ograniczona i niezbyt cenowo nieatrakcyjna

Informacja pasażerska
✅ Przewoźnicy autobusowi na ogół bardzo dbają o rozkłady na przystankach
❌ Brak jednej strony lub aplikacji, gdzie można byłoby znaleźć info o rozkładach i biletach w regionie